องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง การขายวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุ คุรุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

                            

20 พ.ย. 66 113