องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

   โทรศัพท์ 081-2646292

               

 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

 

       โทรศัพท์ 061-9619782


ภาพกิจกรรม

      สาธารณะ สาธารณะ อบต. บ้านหัน ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบคบไฟกิจกรรมการวิ่งคบไฟ ๔ มุมเมืองในพิธีเปิดงานฉลองแห่งวันชัยชนะของท้าวสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา ประจ..>>>

      อบต.บ้านหัน ได้ให้ความอนุเคราะห์รถดับเพลิง บรรทุกน้ำ ให้การช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนห้วยลึก ตามที่ร้องขอความอนุเค..>>>

     พิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร) ตำบลบ้านหัน อำเ..>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอเรียนเชิญประชาชน ตำบลบ้านหัน และใกล้เคียง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิด และร่วมแข่งขันกีฬา ในโครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 18-19, 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร) ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2 
ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมตอบแบบวัดความรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศ กระทรวงมหาดไทยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 โครงการก่อสร้างถนนหินคุก สายบ้านนายเชิดศักดิ์-สามแยกป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านศรีษะกระบือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
2 โครงการก่อสร้างถนนหินคุก สายบ้านนายชัยวัฒน์-ป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านศรีษะกระบือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
3 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่นนม.ถ 206-01 สายบ้านหัน- บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
4 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
5 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน 2 กล่อง (จำนวน 6,000 ฉบับต่อ 1 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-5652 นครราชสีมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 5
  2.  ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-5652 นครราชสีมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  3.  จ้างเหมาจัดหาเครื่องจักรรถแบคโฮ(รถขุด) ในการวางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 16 ท่อน ขนาด 1.5170.5 = 12.75 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  4.  จ้างเหมาจัดหาเครื่องจักรรถแบคโฮ(รถขุด) ในการวางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 16 ท่อน ขนาด 1.5170.5 = 12.75 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  5.  ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4


แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

รวมลิงค์
กระดาน ถาม-ตอบ

เว็บลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.239.6.58
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 29 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1027 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 3168 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 31233 คน
เริ่มนับ วันที่ 19 ธ.ค. 2563
ผลิตภัณฑ์ OTOP