องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
กิจการสภา
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 อบต.บ้านหัน ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    

29 ส.ค. 66 26