องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

กิจการสภา
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 อบต.บ้านหัน ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

                                   

29 ส.ค. 66 163