องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ช่ิงทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    

9 มิ.ย. 66 52