องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักขุดลอกคลองส่งน้ำลงสระพระจันทร์ บ้านหันวังเรือ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    

28 มิ.ย. 65 232