องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญประชาชน ตำบลบ้านหัน และใกล้เคียง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิด และร่วมแข่งขันกีฬา ในโครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 18-19, 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร) ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

15 ก.พ. 66 118