องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ ห้องอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565 หรือ
การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th
 


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    

5 ก.ย. 65 69