องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บ้านหัน (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    

10 ส.ค. 65 100