องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหลักสูตรการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะให้กับผู้ผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์ ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)
ขอประชาสัมพันธ์ บุคคลผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังอบรม "หลักสูตรการพัฒนาทักษะให้กับผู้ผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์ ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเทคโนธานี
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    

5 ส.ค. 65 49