องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 บ้านหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    

24 มิ.ย. 65 96