องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    

13 มิ.ย. 65 111