องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    

25 ก.พ. 65 169