องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง รับสมัครบุคลลเพื่อจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานกองช่าง (ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    

17 ก.พ. 65 158