องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
แผนอัตรากำลัง
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ฉบับปรับปรุงคร้งที่ 1

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    

10 ส.ค. 64 254