องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

   โทรศัพท์ 081-2646292

               

 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

 

       โทรศัพท์ 061-9619782


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 30 พ.ย.2565 งานป้องกันฯ อบต.บ้านหัน ออกตรวจสอบพื้นที่สระประปาประจำหมู่บ้านใหม่นาหนอง ม.11 เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ดำเนินการติดเครื่อง/ตรวจสอบ..>>>

     ประมวลภาพโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสระพระจันทร์ วัดจันทราราม ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชส..>>>

     วันที่ 3 พฤศจิกายน.2565 กองช่าง อบต.บ้านหัน พร้อมงานป้องกัน อบต.บ้านหัน ได้ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด ณ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 9..>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศ กระทรวงมหาดไทยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
4 ประกาศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
5 ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีท้ายประกาศนี้ไปขอเงินมัดจำรางวัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
2 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน 2 กล่อง (จำนวน 6,000 ฉบับต่อ 1 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
3 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักขุดลอกคลองส่งน้ำลงสระพระจันทร์ บ้านหันวังเรือ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
4 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 บ้านหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
5 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (พลังงานแสงอาทิตย์) บ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างต่ออายุบริการพื้นที่เว็บไซต์พร้อมโดเมนเนม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 6
  2.  ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ ประจำเดือน พ.ย. 65 จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  3.  ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัน ประจำเดือน พ.ย. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  4.  ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัน ประจำเดือน พ.ย. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  5.  ซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7


แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

รวมลิงค์สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.72.180
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 23 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 164 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 14825 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 27104 คน
เริ่มนับ วันที่ 19 ธ.ค. 2563
ผลิตภัณฑ์ OTOP