องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.banhun.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน บ้านหันสามัคคี หมู่ที่ ๔ [ 25 มิ.ย. 2562 ]90
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายบุญส่ง จิตรจันทึก ถึงบ้านนางไพลวัล พึ่งพบ บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ ๘ [ 25 มิ.ย. 2562 ]83
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าวัดศรีโพธิ์ชัยถึงสระหนองไผ่ บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ ๓ [ 25 มิ.ย. 2562 ]118
4 โครงการก่อสร้างลานตากคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองโอง หมู่ ๖ (ลานตากอเนกประสงค์เพื่อตากผลผลิตทางการเกษตรของหมู่บ้าน) [ 25 มิ.ย. 2562 ]85
5 โครการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางที่สาธารณประโยชน์อันเป็นที่ราชพัสดุ ร.ร.บ้านหันฯ หมู่ที่ ๑ [ 25 มิ.ย. 2562 ]86
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหันยางเอน หมู่ที่ ๕ (จากบ้านแม่ทองหนัก พรจรรยา ถึงบ้านนางทองดี ฤทธิ์จันทึก) [ 25 มิ.ย. 2562 ]72
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหันวังเรือ หมู่ที่ ๑๐ (จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงบ้านนางละมัย) [ 25 มิ.ย. 2562 ]77
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางคำปน - บ้านนายแก้ว บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา [ 25 มิ.ย. 2562 ]84
9 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้านหัน หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายแก้ว เขื่อนจันทึก ถึงโรงสีนายปราโมทย์ พรหมพันธุ์ใจ) [ 25 มิ.ย. 2562 ]93
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ๗ บ้านนาหนอง ตำบลบ้านหัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 เม.ย. 2562 ]116
11 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านนาหนอง ตำบลบ้านหัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2562 ]90
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ๗ บ้านนาหนอง ตำบลบ้านหัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 มี.ค. 2562 ]115
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๒๐๙-๐๖ สายทางบ้านนาหนอง หมู่ที่ ๗ - บ้านดอนนกเขา ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ม.ค. 2562 ]123
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๒๐๙-๐๑ สายทางบ้านหัน - บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโอง - บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัด [ 25 ม.ค. 2562 ]119
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ๗ บ้านนาหนอง ตำบลบ้านหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ธ.ค. 2561 ]147
16 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านนาหนอง ตำบลบ้านหัน [ 11 ธ.ค. 2561 ]133
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มิ.ย. 2561 ]354
18 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 พ.ค. 2561 ]152
19 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 มี.ค. 2561 ]232
20 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 ก.พ. 2561 ]447
 
หน้า 1|2