องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.banhun.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid - 19 )


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid - 19 ) โดยการให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid - 19 ) และช่วยกันเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อแจกจ่ายพี่น้องชาวตำบลบ้านหัน ใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid - 19 )

2020-03-19
2020-02-26
2020-02-05
2020-01-31
2020-01-30
2020-01-29
2020-01-28
2020-01-27
2020-01-25
2020-01-23