องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.banhun.go.th
 
 
 


บริการส่งน้ำ ช่วยปัญหาภัยแล้งตำบลบ้านหัน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน บริการส่งน้ำช่วยเหลือภัยแล้งพี่น้องประชาชนตำบลบ้านหัน ตามจุดบริการน้ำต่าง ๆ ตามหมู่บ้าน

ความคืบหน้าในการสูบน้ำมายังบริเวณสระพระจันทร์ วันนี้สูบน้ำเป็นวันที่ 6 น้ำเพิ่มขึ้นตามระดับ

2020-03-19
2020-02-26
2020-02-05
2020-01-31
2020-01-30
2020-01-29
2020-01-28
2020-01-27
2020-01-25
2020-01-23